Poradenská a konzultační činnost v oblasti hygieny
potravinářských objektů - MVDr. Jitka Holovská

HACCP

Je preventivní přístup k zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin

  • předchází , identifikuje a vyhodnocuje nebezpečí ohrožení zdraví spotřebitele dříve, než může nebezpečí vzniknout
  • udává nezbytné postupy a prostředky k předcházení nebezpečí
  • zavádí postupy sledování a ovládací opatření
  • při neshodě určuje nápravná opatření

Proč zavádět systém HACCP

  • splnění požadavků legislativy
  • výroba a prodej bezpečných – zdravotně nezávadných potravin, pokrmů
  • ochrana spotřebitele
  • Vaše ochrana ( můžete se lépe vyvinit před kontrolními orgány a stížnostmi zákazníků )
  • zvýšení informovanosti a kvalifikace pracovníků organizace