Poradenská a konzultační činnost v oblasti hygieny
potravinářských objektů - MVDr. Jitka Holovská

HACCP audit

Je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazů a pro jeho objektivní hodnocení daného provozu.

Patří k důležitým nástrojům řízení jakosti nebo HACCP, jehož smyslem je přispívat k bezpečnosti potravin a pokrmů včetně zlepšování činnosti v daných úsecích výroby nebo výrobků.


Význam auditu

  • zajistit funkčnost systému
  • stanovit účinnost systému
  • stanovit efektivnost systému
  • stanovit míru shody skutečnosti se všemi specifikovanými a dokumentovanými požadavky
  • vytvořit objektivní soubor informací
  • poskytnout příležitost pro průběžné zlepšování systému a jeho aktualizaci
  • ověřit plnění zákonných opatření, vyhlášek a norem
  • systematicky předcházet neshodám
  • zvýšení kvalifikace pracovníků a zvýšení informovanosti pracovníků