Poradenská a konzultační činnost v oblasti hygieny
potravinářských objektů - MVDr. Jitka Holovská

Ceník


Vnitřní audit

Vnitřní audit dle velikosti a složitosti provozovny
Cena : 3 500 Kč a více dle náročnosti + doprava

Poradenská a konzultační činnost

Při výstavbě, rekonstrukci a modernizaci potravinářských objektů, odborné posouzení projektové dokumentace.
Cena : 500 Kč / 1 hod.

Školení hygienických zásad

Pro pracovníky v potravinářství a práce se systémem HACCP.
Cena : dle požadavků objednavatele - 500,- Kč / os. nebo 1000 Kč / hod. + doprava

Zpracování systému HACCP

Pro potravinářské technologie a v potravinářských objektech.
Cena : 5 000 Kč a více, dle náročnosti provozu

Implementace systému HACCP

Dle velikosti provozovny a jejího zaměření.
Cena : 3 500 Kč a více dle složitosti a rozsahu provozované jednotky

Sestavení provozního řádu

Dle velikosti provozovny a jejího zaměření.
Cena : 1 500 - 2000 Kč dle složitosti + dopravní náklady

Sestavení sanitačního řádu

Dle velikosti provozovny a jejího zaměření.
Cena : 1 500 - 2000 Kč dle složitosti + dopravní náklady