Poradenská a konzultační činnost v oblasti hygieny
potravinářských objektů - MVDr. Jitka Holovská

Poradenství v potravinářství

poradenskou a konzultační činnost v rámci uplatnění hygienických požadavků při projektování staveb
 - školní kuchyně, ubytovací zařízení, vyvařující zařízení
 - výrobní potravinářské objekty, prodejny, sklady
 - letní tábory pro děti apod.

Legislativní požadavky dle platných zákonů, vyhlášek, Nařízení Evropského parlamentu a Rady, Nařízení komise ES, Zásady SVP a SHP k zabezpečení bezpečnosti potravin a pokrmů.