Poradenská a konzultační činnost v oblasti hygieny
potravinářských objektů - MVDr. Jitka Holovská

Provozní a sanitační řád


Provozní řád

Monitoruje základní podmínky provozu v časovém sledu od nástupu na pracoviště, jednotlivé pracovní úseky a úkony do konce pracovní doby-směny – lze zahrnout do správné výrobní praxeSanitační řád

Dokumentuje jednotlivé úseky,osobní hygienu pracovníků, postupy sanitace,používané mycí a dezinfekční prostředky včetně koncentrace a doby působení a zodpovědnost osob za jednotlivé činnosti. Součástí je i dezinsekce a deratizace – lze zahrnout do správné hygienické praxe.