Poradenská a konzultační činnost v oblasti hygieny
potravinářských objektů - MVDr. Jitka Holovská

HACCP školení hygienického minima - zásad

Péče o zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin a pokrmů v praxi znamená zabezpečit vzdělávání pracovníků v potravinářství, při výrobě, skladování , přepravě a výdeji pokrmů a prodeji potravin, zároveň pracovníci v potravinářství musí znát podmínky skladování a manipulace s potravinami a pokrmy včetně jejich trvanlivosti a rizika jejich znehodnocení.
Důležitá je znalost osobní a provozní hygieny a rizika infekčních onemocnění.


Osnova kurzu

  • bezpečnost potravin a pokrmů - fyzikální, chemická a mikrobiologická nebezpečí
  • zdravotní stav pracovníků, infekční onemocnění a otravy z potravin
  • správná výrobní praxe
  • správná hygienická praxe
  • zásady desinfekce, dezinsekce a deratizace
  • osobní hygiena pracovníků
  • provozní hygiena
  • význam systému HACCP, co nám přináší co je systém kritických bodů, kritická mez, ovládací opatření, nápravná opatření, dokument, záznam, ověřovací postupy,…
  • platná legislativa


Přednášky lze také připravit nebo upravit dle požadavků zadavatele.