Poradenská a konzultační činnost v oblasti hygieny
potravinářských objektů - MVDr. Jitka Holovská

Záruka kvality


CertifikátyOdborné vzdělání

 • Střední zdravotní škola Brno obor dietní sestra
 • Vysoká škola veterinární Brno hygiena potravin
 • Atestace I. Stupně
  obor potravinářství
 • Certifikát manager HACCP ( ČSJ Praha )
 • Školení - požadavky normy ISO 22000 a ISO 9001 ( ČSJ )
 • Školení auditorů - požadavky ISO 9000:2000 ( ČSJ )
 • Auditor ( ČSJ Praha )


Dlouholetá praxe

 • krajská hygienická stanice
  odd. hygieny výživy - 21 let
 • vedoucí odd. hygieny výživy
  17 let
 • přednášky hygienického minima pro pracovníky v potravinářství